Värden SingleloveBook.com. Värden för alla människor.

Värden – SingleloveBook.com

Värden – SingleloveBook.com: Värden för Alla. Alla människor lever sina liv präglade av värden de lagt grunden till i deras uppväxt och upplevt under livets gång. Vad som är värdefullt kan skilja sig beroende på kulturell bakgrund.
De värden som vi lägger tonvikt på när det gäller dating är, ärlighet, respekt, tillit, frihet, ansvar, förtroende, framgång, kärlek och enhet.

Värden – SingleloveBook.com: En viktig och springande punkt när det gäller värden i livet, är att dessa är med till att forma oss som människor. Det sätt som du behandlar andra på kan ha stor inverkan på de människor du kommer i kontakt med och kommunicerar med. Därför är det viktigt att träffa andra människor med ett öppet sinne och inte vara fördomsfull. Visa respekt och var villig till att bygga upp en relation där det kanske finns en möjlighet att göra något för varandra.

Singlelovebook är organiserat på ett sätt som gör det möjligt för medlemmarna att få uttrycka sina egna åsikter om politik, religion, kultur och liknande. Vi rekommenderar våra medlemmar på att fokusera på frågor som har med vardagen att göra, frågor och ämnen som du brinner för och som gör skillnad i livet. På det sättet är det möjligt att vi tillsammans visar ömsesidig respekt och kan hitta andra som är på samma våglängd.
De värden som vi står bakom på Singlelovebook i vår kontakt med medlemmarna, företag och samarbetspartners är följande: ärlighet, respekt och engagemang.

Trovärdighet – du måste lita på oss. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och ansvarsskyldighet.

Respekt – alla ska ha en bra och korrekt behandling. Vi har ett särskilt ansvar för att säkerställa delaktighet och ge utrymme för mångfald. Vi respekterar andra människors rätt till sina egna livsvärden, åsikter och erfarenheter

Engagemang – Vi är flexibla och villiga att ändra oss och uppskattar nya idéer och initiativ.

Du blir medlem här: https://slb.dating/sv/register/

Se mer på: https://www.facebook.com/hansen.love.33

Med vänliga hälsningar

slb.dating